Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mimořádné daňové úlevy

24.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministryně financí prominula některá příslušenství daně, a to v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády

Jde o následující situace:

  • Přiznání k dani z příjmů za rok 2019, kde lhůta končí 1. 4. 2020.

Poplatník může bez sankce podat přiznání a zaplatit daň později. Opatření neznamená posun lhůty, ta je zachována. Pokud však podá přiznání a daň uhradí nejpozději do 1. 7. 2020, nebude vyměřena pokuta za pozdní podání přiznání ani úrok z prodlení. Pokud by přiznání podal později, nebudou sankce automaticky prominuty.

Pokud by z přiznání vyplynul přeplatek, pak odklad jeho podání způsobí i odklad vrácení přeplatku. Podání přiznání má rovněž vliv na zálohovou povinnost k 15. 6.

 

  • Pokud plátce podá kontrolní hlášení pozdě, ale tento nedostatek odstraní sám bez výzvy správce daně, je mu vyměřena pokuta 1 000 Kč. Ta má být za období od 1.