Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Maximální vyměřovací základ - sociální zabezpečení

16.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.5 Maximální vyměřovací základ – sociální zabezpečení

Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová

Pro rok 2019 platí maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního zabezpečení ve výši 1 569 552 Kč. Maximální vyměřovací základ se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť, a to vždy od počátku roku.

Má-li zaměstnanec pouze jediného zaměstnavatele, pak při dosažení maximálního vyměřovacího základu se pojistné na sociální zabezpečení nedovádí.

Priklad

Příklad – souběh více tzv. ostatních zaměstnání

Společník s. r. o. má měsíční odměnu 80 000 Kč a současně pro společnost vykonává práci stavbyvedoucího se mzdou 75 000 Kč na základě pracovní smlouvy. V listopadu dosáhne maximálního vyměřovacího základu.

Od 1. 7. 2019 dochází ke zrušení karenční doby. Od uvedeného data