Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace k novelám zákona o DPH 2019 - souhrnné hlášení

16.7.2019, Zdroj: Finanční správa

Souhrnné hlášení - § 102 ZDPH.

Podle ustanovení § 102 odst. 1 písm. d) zákona o DPH je plátce povinen podat souhrnné hlášení nejen, pokud poskytl službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 (s výjimkou služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně) osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je příjemce služby povinen přiznat daň, ale také pokud před uskutečněním této služby přijal úplatu. To neplatí, pokud není ke dni přijetí této úplaty plátcem poskytovaná služba známa dostatečně určitě (viz § 20a odst. 3 zákona o DPH).

Tuzemská osoba povinná k dani, která je identifikovanou osobou, může být pro účely