dnes je 8.8.2020

Input:

Dotaz na činnosti poskytované v hotelovém zařízení - uplatnění DPH

29.7.2020, Zdroj: Finanční správa

Komplexní rozebrání sazeb DPH pro jednotlivé činnosti v hotelu.

Naše společnost je plátce daně s předmětem činnosti provozování hotelového zařízení. V rámci zlepšování služeb našim hostům poskytujeme kromě ubytování řadu dalších služeb, u nichž není jednoznačné, zda souvisí s ubytováním a uplatněním druhé snížené sazby daně, nebo zda se posuzují jako služby samostatné. Jak je to se sazbou DPH u těchto služeb?

Jde zejména o:

  1. Poskytování ubytování se snídaní – cena je stanovena pro jednu osobu, cena snídaně není samostatně kalkulována, ale je součástí ceny za ubytování. Samostatnou cenu za ubytování bez snídaně nekalkulujeme.
  2. Spolu s ubytováním poskytujeme parkování vozidel na vlastním parkovišti. Našim hostům parkovací poplatky neúčtujeme, považujeme je za součást ceny za ubytování.
  3. Podle smlouvy uzavřené s vedlejším penzionem, mohou na našem parkovišti parkovat i hosté tohoto penzionu. Parkovací poplatek je účtován ve formě paušální částky penzionu, nikoliv jeho hostům.
  4. V souvislosti s poskytováním ubytování poskytujeme i služby recepce, např. ranní buzení, úschova předmětů apod. Služba není samostatně kalkulována, je považována za součást služby ubytování.
  5. Poskytování stravovacích služeb v restauraci, která je veřejně přístupná. Stravování je poskytováno nejen ubytovaným hostům, ale i hostům nahodilým. Na snídaně, obědy i večeře je kalkulována samostatná cena.
  6. Poskytování stravovacích služeb pro ubytované hosty je různě kombinováno. Kromě základní ceny ubytování se snídaní je nabízeno ještě ubytování s polopenzí nebo plnou penzí nebo ubytování se stravováním podle individuálního výběru hosta.
  7. Provozování bazénu – ubytovaným hostům se využití bazénu 1x týdně neúčtuje, považuje se za součást ceny za ubytování. Při častějším využívání bazénu, jsou jednotlivé návštěvy bazénu zpoplatněny dle stanoveného ceníku.
  8. Poskytování wellness služeb (masáže, solárium, sauna, perličkové koupele, whirpool, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, posilovna) v prostorách hotelu. Tyto služby jsou poskytovány různými dodavateli. Ceny za poskytované služby jsou našim hostům účtovány samostatně.
  9. Poskytování tzv. wellness balíčků, které obsahují ubytování s polopenzí nebo plnou penzí a wellness služby (viz bod. 8.).

 

Odpověď:

Pro správné uplatnění sazby DPH obecně podle ustanovení § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“ nebo „zákon“), platí, že podle § 47 odst. 4 zákona o DPH se u zdanitelného plnění – poskytnutí služby uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak, přičemž u poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně a v případě poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 2a se uplatňuje druhá snížená sazba daně. Pro uplatnění první, případně druhé snížené sazby daně u služeb vymezených v příloze č. 2, případně č. 2a zákona o DPH je rozhodná skutečnost, zda se jedná o službu, která odpovídá současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. 1. 2008 (dále jen „kód CZ-CPA“) a výslovně uvedenému slovnímu popisu ke kódu v té určité textové části přílohy zákona o DPH.

 

Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních jsou uvedeny v kódu 55 Klasifikace produkce CZ-CPA a od 1. 7. 2020 jsou zahrnuty do služeb uvedených v příloze č. 2a k zákonu o DPH, u nichž se uplatňuje druhá snížená sazba daně. Tyto služby zahrnují zpravidla vedle samotného ubytování, také každodenní úklid, snídaně, parkování, recepční služby, ev. další služby v případě, že jsou poskytovány jedním subjektem, jsou zahrnuty v ceně ubytování a může je bez rozdílu využívat každý ubytovaný host, aniž by za ně zvlášť platil. Znamená to, že poskytování těchto služeb je součástí ceny ubytování bez ohledu na to, zda si jejich poskytnutí host vyžádal, zda je využije či nikoliv.

 

Pokud jde o další uvedené služby, je nutné posoudit, zda souvisí s ubytováním jako jednotné plnění, nebo zda jde o samostatně poskytnuté služby.

 

Pro toto rozlišení platí obecná zásada, že každá služba má být zpravidla považována za jednotlivé samostatné plnění. O jedno jednotlivé plnění jde zejména v situacích, kdy jedna nebo více částí plnění představují hlavní plnění a jedna nebo více částí představují vedlejší plnění, které sleduje daňový režim plnění hlavního. Za vedlejší plnění se považuje takové plnění, které nepředstavuje pro zákazníka vlastní účel, nýbrž určitý prostředek k optimálnímu využití hlavního plnění.

 

O posouzení služeb hlavních a vedlejších rozhodoval již vícekrát Soudní dvůr Evropské unie, který např. ve svém rozsudku C-94/97 uvedl, že služba je doplňková, jestliže přispívá k řádnému provedení hlavní služby. Doplňková služba nepředstavuje pro klienta cíl nebo službu, ale je prostředkem k získání hlavní služby za co nejlepších podmínek. Obdobně se tento soud vyjádřil i ve svém rozsudku C-572/07,