dnes je 21.1.2021

Input:

§ 69 DŘ Daňová informační schránka

13.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.5.10
§ 69 DŘ Daňová informační schránka

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související k § 69 DŘ

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 20 odst. 3 – Daňový subjekt
    • - § 27 až 29 – Zmocněnec
    • - § 136 odst. 2 písm. b) bod 2 – Lhůta pro podání daňového přiznání 
Komentář

Komentář k § 69 DŘ

V odstavci 1 je uloženo správcům daně, kteří jsou k tomu náležitě technicky vybaveni, umožnit daňovým subjektům využívat prostřednictvím dálkového přístupu daňovou informační schránku (dále jen „DIS”). Účelem DIS je umožnit daňovému subjektu prostřednictvím dálkového přístupu (tj. internetu) bezplatný přístup ke službám, které DIS nabízí. DIS může být společná i pro více správců daně.

Podle odstavce 2 může daňový subjekt využít DIS pro:

a) získání informací shromažďovaných ve spisu a na osobním daňovém účtu tohoto daňového subjektu; rozsah poskytovaných informací bude ale závislý na technických možnostech správce daně, zejména na tom, zda bude mít správce daně příslušné dokumenty zpracovány v elektronické podobě,

b) získání vybraných informací o svých právech a povinnostech,

c) učinění podání s využitím vybraných informací, které o něm správce daně zpracovává (např. podání daňového přiznání s využitím interaktivního elektronického formuláře, ve kterém budou již předvyplněny osobní údaje o daňovém subjektu včetně dalších vybraných individualizovaných údajů, které správce daně o daňovém subjektu zpracovává).

V odstavci 3 je taxativně vymezeno, jaké údaje týkající se zřizovaných DIS musí správce daně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. na svých webových stránkách).

Podle odstavce 4 lze prostřednictvím DIS

Nahrávám...
Nahrávám...