dnes je 26.1.2021

Input:

§ 65 DŘ

12.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.5.6
§ 65 DŘ

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související k § 65 DŘ

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 66 odst. 1 až 3 – Nahlížení do spisů
    • - § 98 – Pomůcky a sjednání daně
Komentář

Komentář k § 65 DŘ

V odstavci 1 je taxativně vymezen okruh písemností, které se zakládají do vyhledávací části spisu, pro niž platí speciální režim nahlížení do spisu podle ustanovení § 66 odst. 1 až 3 DŘ. Do této části spisu se zakládají např. písemnosti sloužící jako důkazní prostředek, jejichž zpřístupnění daňovému subjektu by mohlo zmařit nebo ohrozit cíl správy daní, popřípadě účel úkonu, nebo ohrozit objektivnost důkazu, a písemnosti sloužící jako pomůcky pro stanovení daně podle § 98 DŘ, jejichž zpřístupnění daňovému subjektu by mohlo ohrozit zájem jiných osob zúčastněných na správě daní.

Podle odstavce 2 lze důkazní prostředky, které byly zařazeny do vyhledávací části spisu, v této

Nahrávám...
Nahrávám...