dnes je 20.1.2021

Input:

§ 65 DŘ

22.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.5.6
§ 65 DŘ

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související k § 65 DŘ

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 66 odst. 1 až 3
    • - § 98
Komentář

Komentář k § 65 DŘ

V odstavci 1 je taxativně vymezen okruh písemností, které se zakládají do vyhledávací části spisu, pro niž platí speciální režim nahlížení do spisu podle ustanovení § 66 odst. 1 až 3 DŘ. Do této části spisu se zakládají např. písemnosti sloužící jako důkazní prostředek, jejichž zpřístupnění daňovému subjektu by mohlo zmařit nebo ohrozit cíl správy daní, popřípadě účel úkonu, nebo ohrozit objektivnost důkazu, a

Nahrávám...
Nahrávám...