dnes je 7.6.2020

Input:

§ 53 Rozhlasové a televizní vysílání

22.5.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.53
§ 53 Rozhlasové a televizní vysílání

Ing. Olga Hochmannová

§ 53
Rozhlasové a televizní vysílání

Rozhlasovým nebo televizním vysíláním se pro účely osvobození od daně rozumí rozhlasové nebo televizní vysílání prováděné provozovateli vysílání ze zákona, 29) s výjimkou vysílání reklam, 30) teleshoppingu 31) nebo sponzorování. 32)

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

    • § 75 odst. 1

  • Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 132 odst. 1 písm. q)

  • Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

Podle ustanovení § 53