dnes je 7.6.2020

Input:

§ 51 ZDPH - Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

15.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.51
§ 51 ZDPH - Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení

  • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • - § 36 odst. 11 – Základ daně
  • - § 52 – 62 - Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
  • - § 72 – 78d – Odpočet daně

Vztah k dalším souvisejícím předpisům:

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 131 - 137

K § 51 odst. 1

Ustanovení § 51 odst. 1 vyjmenovává plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, která jsou dále podrobněji vymezena v ustanoveních § 52 – 62 zákona.

Novelou 2017 byly z výčtu plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně vypuštěny rozhlasové a televizní vysílání a bylo upraveno znění odst. 2.

K § 51 odst. 2

Ustanovení odst. 2 stanoví, že povinnost přiznat osvobozené plnění vzniká ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Novelou 2017 bylo v návaznosti na nový § 20a s novelizovanými pravidly pro vznik povinnosti přiznat daň doplněno do § 51 z úplaty přijaté před uskutečněním plnění vzniká jen tehdy, pokud je ke dni přijetí úplaty dotyčné plnění známo dostatečně určitě.

Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně vyjmenovaných v § 51 odst. 1, se uplatní postup jako při stanovení základu daně podle § 36 zákona. Při opravě hodnoty těchto plnění se postupuje jako při opravě základu daně podle § 42 zákona

Rozdíl ve srovnání s úpravou před novelou

K § 51 odst. 1

Novelou § 51 od 1. 7. 2017 bylo z výčtu plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně vypuštěno rozhlasové a televizní vysílání. Tato změna souvisí s několika dalšími, které byly novelou provedeny v § 5 zákona a se zrušením § 53 zákona, tyto změny byly při projednávání návrhu novely zákona přijaty na základě poslaneckých pozměňovacích návrhů. Účelem těchto změn je zařadit v zákoně vysílání veřejnoprávního rozhlasu a veřejnoprávní televize do ekonomických činností s nárokem na odpočet daně. Bohužel tyto změny vyplývají z nepochopení principů směrnice o společném systému DPH a jsou s touto směrnicí v naprostém rozporu. Podle směrnice mají být činnosti veřejnoprávního rozhlasu a veřejnoprávní televize osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (viz čl. 132 odst. 1 písm. q) směrnice). Uvedená ustanovení zákona tak budou muset být dříve nebo později opětovně změněna.

K § 51 odst. 2

Odstavec 2 stanoví, kdy plátci vzniká povinnost přiznat plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Postupuje se přitom obdobně podle § 20a a 21 zákona jako u povinnosti přiznat daň ze zdanitelných plnění. Obecně vzniká povinnost přiznat plnění osvobozené od daně bez