dnes je 5.6.2020

Input:

§ 51 ZDPH - Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

15.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.51
§ 51 ZDPH - Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení

  • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • - § 36 odst. 11 - Základ daně
  • - § 52 – § 62 – Osvobození od daně
  • - § 72 – § 78d – Odpočet daně

Vztah k dalším souvisejícím předpisům:

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 131 - 137

K § 51 odst. 1

Ustanovení § 51 odst. 1 vyjmenovává plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, která jsou dále podrobněji vymezena v ustanoveních § 52 – 62 zákona. Od 1. 1. 2016 je stanoven nový název § 56 jako „dodání nemovité věci” a nový název § 56a jako „nájem nemovité věci”. Změny pojmenování těchto ustanovení se promítly i do § 51 ve výčtu plnění osvobozených od daně, uvedená pojmenování odpovídají novému znění dotčených ustanovení i novému Občanskému zákoníku.

.

K § 51 odst. 2

Ustanovení odst. 2 stanoví, že povinnost přiznat osvobozené plnění vzniká ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Do daňového přiznání se uvádí za to zdaňovací období, kdy vznikla povinnost je přiznat.

Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně vyjmenovaných v § 51 odst. 1, se uplatní postup jako při stanovení základu daně podle § 36 zákona. Při opravě hodnoty těchto plnění se postupuje jako při opravě základu daně podle § 42 zákona.

Starší ustanovení § 51 odst. 3, které do konce roku 2008 upravovalo tzv. přeúčtování a podle kterého se za plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně považovalo i přeúčtování služeb uvedených v § 51 jiné osobě, jestliže přeúčtovaná částka nepřevyšovala částku, za kterou bylo plnění pořízeno, bylo zrušeno již v roce 2009. V tomto komentáři však chceme především upozornit na náhradu tohoto ustanovení - podle výkladu, který publikovalo MF ČR k ustanovení § 36 odst. 11 zákona (čj. 18/86 193/2008), je možné od 1. 1. 2009 využít pro účely „přeúčtování” služeb osvobozených od daně podle § 51 právě ustanovení § 36 odst. 11 zákona. Podle § 36 odst. 11 se za stanovených podmínek nezahrnují do základu daně částky přijaté jménem a na účet jiných osob. Částky dle § 36 odst. 11 nezahrnované do základu daně se nevykazují v daňovém přiznání a nezahrnují se ani do výpočtu koeficientu podle § 76 zákona, takže se s nimi po této stránce zachází jako s částkami za plnění, která nejsou předmětem daně. V evidenci pro účely DPH by však uvedeny měly být (§ 100 odst. 3