dnes je 16.1.2021

Input:

§ 45 Opravný daňový doklad

29.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.45
§ 45 Opravný daňový doklad

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

  • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • - § 28
  • - § 42
  • - § 43

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

§ 45 jsou, ve vazbě na ustanovení, která se týkají opravy základu daně a výše daně a opravy výše daně v jiných případech, uvedeny náležitosti opravného daňového dokladu. Opravný daňový doklad nahrazuje původní daňový dobropis, daňový vrubopis a původní opravný daňový doklad.

K § 45 odst. 1

V odstavci 1 jsou uvedeny náležitosti, které obsahuje opravný daňový doklad

  • náležitosti odpovídající původnímu daňovému dokladu (např. označení poskytovatele a příjemce plnění, evidenční číslo daňového dokladu),

  • důvod opravy,

  • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,

  • rozdíl mezi opravenou a původní daní a rozdíl mezi opravenou a původní úplatou.

Vystavení opravného daňového dokladu v případě opravy podle § 42 a § 43 zákona o DPH je jednotný a jednodušší. Plátce má možnost na opravném daňovém dokladu uvádět popřípadě i jiné údaje, ale uvedené náležitosti v odstavci 1 jsou pro opravný daňový doklad povinné.

K § 45 odst. 2

V odstavci 2 je stanovena možnost vystavit na opravy základu daně a výše daně a opravy výše daně za více zdanitelných plnění, na které byly původně vystaveny samostatné daňové doklady, tzv. souhrnný opravný daňový doklad. Náležitosti takového opravného daňového dokladu mohou obsahovat údaje společné pro všechny opravy pouze jednou. Avšak evidenční čísla jednotlivých původních daňových dokladů musí být na opravném daňovém dokladu uvedena vždy všechna.

K § 45 odst. 3

V odstavci 3 jsou uvedeny náležitosti opravného daňového dokladu v případě opravy

Nahrávám...
Nahrávám...