dnes je 21.6.2024

Input:

413/2003 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků, ve znění účinném k 14.7.2005

č. 413/2003 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků, ve znění účinném k 14.7.2005
VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2003,
kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
277/2005 Sb.
(k 14.7.2005)
v § 1 vkládá, ruší a nahrazuje slova, v § 2 odst. 1 ruší slova, v § 2 odst. 2 vkládá slova, mění pozn. 1) a 2)
Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 k provedení § 56 odst. 10 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále jen „zákon”):
§ 1
Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně
Nárok na vrácení spotřební daně (dále jen „daň”) zaplacené v cenách některých minerálních olejů (dále jen „topné oleje”) se uplatňuje v daňovém přiznání (§ 56 odst. 10 zákona) částkou vypočtenou vynásobením sazby daně snížené o 660,- Kč/1000 1 množstvím topných olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla za zdaňovací období (§ 17 zákona) v 1000 litrech, přičemž toto množství se zaokrouhluje na tři desetinná místa.
§ 2
Vedení evidence o nákupu a spotřebě topných olejů
(1)  Evidence, kterou subjekt prokazuje za příslušné zdaňovací období nárok na vrácení daně, obsahuje údaje o množství nakoupených topných olejů a o skutečné spotřebě těchto olejů pro výrobu tepla. Údaje o nákupu se evidují podle jednotlivých dokladů o prodeji, jejichž náležitosti jsou stanoveny zákonem.1) Evidence o spotřebě se vede zvlášť za každé topné zařízení, ve kterém se topné oleje spotřebovávají. K daňovému přiznání se
Nahrávám...
Nahrávám...