dnes je 1.10.2023

Input:

č. 352/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: vázanost správního orgánu právním názorem soudu

č. 352/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: vázanost správního orgánu právním názorem soudu
k § 78 odst. 5 soudního řádu správního
Jestliže soud zavázal správní orgán svým názorem k započtení jedné doby zaměstnání a nezapočtení dvou dob zaměstnání pro účely důchodového pojištění a správní orgán potom při respektování tohoto názoru vydal nové rozhodnutí, nemůže být úspěšná žaloba a následně ani kasační stížnost proti tomu, že správní orgán v novém rozhodnutí takové dvě doby zaměstnání nezapočetl. Vázanost správního orgánu soudním rozhodnutím by mohla být prolomena jen v důsledku nových skutkových zjištění nebo v důsledku změny právní úpravy.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6.2004, čj. 2 Ads 16/2003-56)
Prejudikatura: srov. Soudní judikatura ve věcech správních č. 861/2001.
Věc: Marie H. v K. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod, o kasační stížnosti žalobkyně.

Rozsudkem ze dne 24. 10. 2002 potvrdil Krajský soud v Praze rozhodnutí žalované ze dne 9. 4. 2002. Toto rozhodnutí vydala žalovaná poté, co Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 6. 4. 2000 zrušil její rozhodnutí ze dne 18. 11. 1999, věc jí vrátil k dalšímu řízení a zavázal ji svým právním názorem, dle kterého žalobkyni náleží starobní důchod již od 13. 10. 1997 a povinností žalované je započítat jí dobu od 1. 9. 1957 do 31. 12. 1958, nikoli však již doby další. Toto rozhodnutí potvrdil rozsudkem ze dne 13. 11. 2001 i Vrchní soud v Praze.
Rozsudek krajského soudu ze dne 24. 10. 2002 napadla žalobkyně (dále
Nahrávám...
Nahrávám...