dnes je 23.5.2024

Input:

22/2004 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s. a č. 21/2004 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě

č. 22/2004 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s. a č. 21/2004 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č.  26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s. a č. 21/2004 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě*)
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. října 2003 byly v Ženevě rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT Union) přijaty změny pravidel 4.11, 16bis. 2, 17.2, 32.1, 43bis. 1, 44bis. 1, 53.2, 60.1, 61.1, 70.16, 80.5, 90.2, 90.5 a změny Sazebníku poplatků Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci.
Změny výše uvedených pravidel a změny Sazebníku poplatků Prováděcího předpisu ke Smlouvě vstoupily v platnost na základě rozhodnutí citovaného Shromáždění dne 1. ledna 2004 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změn pravidel 4.11, 16bis. 2, 17.2, 32.1, 43bis. 1, 44bis. 1, 53.2, 60.1, 61.1, 70.16, 80.5, 90.2, 90.5 a změny Sazebníku poplatků Prováděcího předpisu ke Smlouvě a jejich český překlad se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
ZMĚNY PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU KE SMLOUVĚ O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI,PŘIJATÉ DNE 1. ŘÍJNA 2003
Pravidlo 4
Žádost (obsah)

4.1 až 4.10 [Žádná změna]
4.11 Odkaz na dřívější rešerši, pokračování nebo dílčí pokračování nebo základní přihlášku nebo patent
(a) Pokud:
(i) až (iii) [Žádná změna]
(iv) přihlašovatel si přeje podle pravidla 49bis .1(d), aby mezinárodní přihláška byla projednávána v některém určeném státě jako přihláška, která je pokračováním nebo dílčím pokračováním dřívější přihlášky;

musí to uvést v žádosti a případně identifikovat přihlášku, pro kterou byla dřívější rešerše provedena, nebo jinak identifikovat rešerši nebo uvést příslušnou základní přihlášku nebo základní patent nebo jiný základní druh ochrany.
(b) [Žádná změna]

4.12 až 4.14 [Zůstává zrušeno]
4.14bis až 4.18 [Žádná změna]
Pravidlo 16bis
Prodloužení lhůt k zaplacení poplatků

16bis. 1 [Žádná změna]
16bis. 2 Poplatek za pozdní platbu
(a) [Žádná změna]
(b) Výše poplatku za pozdní platbu však nesmí překročit částku 50 % z mezinárodního přihlašovacího poplatku uvedeného v bodě 1 Sazebníku poplatků, bez ohledu na poplatek za každý list mezinárodní přihlášky přesahující 30 listů.
Pravidlo 17
Prioritní doklad

17.1 [Žádná změna]
17.2 Předkládání kopie
(a) Pokud přihlašovatel vyhoví ustanovení pravidla 17.1(a), (b) nebo (b-bis ), Mezinárodní úřad na zvláštní žádost určeného úřadu
Nahrávám...
Nahrávám...