dnes je 23.6.2024

Input:

č. 19/2003 Sb. NSS, Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

č. 19/2003 Sb. NSS
Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
k § 79 odst. 2 soudního řádu správního
Pasivní legitimace je v řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu podle § 79 odst. 2 s. ř. s. určena tvrzením žalobce v žalobě. Existencí povinnosti žalovaného vydat rozhodnutí ve věci samé či osvědčení se soud, a to soud věcně a místně příslušný, zabývá až při věcném posuzování žaloby a nikoli při rozhodování o procesních otázkách.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8.4.2003, čj. Na 249/2003-9)
Věc: Společenství vlastníků jednotek V N. proti Městské části Praha 3, Úřadu městské části, o žalobě proti nečinnosti.

Žalobce se žalobou doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. 1. 2003 domáhal, aby byla žalovanému uložena povinnost k vydání rozhodnutí, jímž by zakázal jakoukoliv hudební produkci ve foyer sousedícího baru a rozhodnutí, jímž by zakázal provozování velkého sálu po 22.00 hod. a povolil jeho provozování do 22.00 hod. pouze za dodržení maximálních přípustných hodnot hluku pro denní dobu v obytných místnostech v domě žalobce.
Žalobce především uvedl, že na straně žalovaného existuje povinnost
Nahrávám...
Nahrávám...