dnes je 22.9.2021

Input:

§ 129 ZP Zvláštní příplatek

25.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 129 ZP Zvláštní příplatek

JUDr. Eva Rothová

Úplné znění

Ustanovení související

  • Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

    • § 8 – zvláštní příplatek

    • Příloha č. 6 – skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

Komentář
Komentář

Zvláštním příplatkem se kompenzují mimořádné ztěžující vlivy související s výkonem práce (zvýšená míra neuropsychické zátěže, případné riziko ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců). Zákon obecně vymezuje tyto negativní vlivy tak, aby byl zřejmý účel poskytování zvláštního příplatku, a k úpravě konkrétních podmínek, za nichž má být zvláštní příplatek poskytován, k rozdělení prací do skupin podle míry ztěžujících vlivů a ke stanovení výše příplatku v jednotlivých skupinách zmocňuje vládu. Podmínky pro poskytování zvláštního příplatku stanoví nařízení vlády o platových poměrech. V § 8 tohoto nařízení vlády jsou uvedena měsíční rozpětí zvláštního příplatku pro pět skupin prací. Rozpětí zvláštního příplatku činí v jednotlivých skupinách:

  1. 400 až 1300Kč,
  2. 600 až 2 500Kč,
  3. 1 000 až 5000 Kč,
  4. 1 500 až 7 500Kč,
  5. 2 000 až 10 000Kč.

Výčet prací spojených s nárokem na zvláštní příplatek a jejich rozdělení do skupin stanoví příloha č. 7 k nařízení vlády o platových poměrech.

Konkrétní výše zvláštního příplatku

Konkrétní výši zvláštního příplatku v rámci stanoveného rozpětí určí zaměstnanci zaměstnavatel. Dojde-li k souběhu nároků na zvláštní příplatek, stanoví § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., že zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém

Nahrávám...
Nahrávám...