dnes je 29.5.2020

Input:

§ 129 ZP Zvláštní příplatek

1.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 129 ZP Zvláštní příplatek

JUDr. Eva Rothová

Úplné znění

Ustanovení související

  • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

    • § 8 – zvláštní příplatek

    • Příloha č. 10 – skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

Komentář
Komentář

Zvláštním příplatkem se kompenzují mimořádné ztěžující vlivy související s výkonem práce (zvýšená míra neuropsychické zátěže, případné riziko ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců). Zákon obecně vymezuje tyto negativní vlivy tak, aby byl zřejmý účel poskytování zvláštního příplatku a k úpravě konkrétních podmínek, za nichž má být zvláštní příplatek poskytován, k rozdělení prací do skupin podle míry ztěžujících vlivů a ke stanovení výše příplatku v jednotlivých skupinách zmocňuje vládu. Podmínky pro poskytování zvláštního příplatku stanoví nařízení vlády o platových poměrech. V § 8 tohoto nařízení vlády jsou uvedena měsíční rozpětí zvláštního příplatku pro pět skupin prací. Rozpětí zvláštního příplatku činí v jednotlivých skupinách:

Rozpětí zvláštního příplatku

  1. 400 až 1 000 Kč,
  2. 600 až 2 000 Kč,
  3. 1 000 až 4 000 Kč,
  4. 1 500 až 6 000 Kč,
  5. 2 000 až 8 000 Kč.

Výčet prací s nárokem na zvláštní příplatek

Výčet prací spojených s nárokem na zvláštní příplatek a jejich rozdělení do skupin stanoví příloha č. 10 k nařízení vlády o platových poměrech.

Konkrétní výše zvláštního příplatku